Postępowanie z zużytymi środkami ochrony osobistej w przestrzeniach ogólnodostępnych

Zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa w miejscu pracy, środkach komunikacji publicznej, w trakcie zakupów itp, powinny być wrzucane do pojemników/worków na zmieszane odpady komunalne. Szczegółowe wytyczne dotyczące odpadów: https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-postepowac-z-odpadami-w-czasie-epidemii-koronawirusa2