PROFILE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

PROFILE 2023/2024   

 

I A –  PRAWNO-ADMINISTRACYJNY

 • Przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski
 • Języki obce: angielski, niemiecki lub rosyjski

 

1 B – MEDYCZNY

 • Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia
 • Języki obce: angielski, hiszpański lub niemiecki

 

1 C – DZIENNIKARSKI

 • Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, geografia
 • Języki obce: angielski, hiszpański lub niemiecki

 

1 D – PSYCHOLOGICZNY

 • Przedmioty rozszerzone: język polski, biologia
 • Języki obce: angielski, niemiecki lub hiszpański
 • Zajęcia uzupełniające: psychologia ogólna

 

1 E – HUMANISTYCZNY

 • Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia 
 • Języki obce: angielski, niemiecki lub francuski

 

1 F EKONOMICZNO-ARCHITEKTONICZNY

 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia
 • Języki obce: angielski, francuski lub rosyjski
 • Zajęcia uzupełniające: rysunek architektoniczny

 

1 G EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY

 • Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, informatyka
 • Języki obce: angielski, rosyjski lub hiszpański