Program „Aktywny samorząd” – Moduł II – „Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym”.

Program „Aktywny samorząd” – Moduł II – „Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Miasto Białystok.

Program skierowany jest do pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym, zameldowanych (zamieszkałych) na terenie Miasta Białystok, które podejmą naukę na poziomie wyższym lub w szkołach policealnych. W ramach powyższego działania istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do kosztów czesnego i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Wszelkie informacje dotyczące w/w Programu można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pod numerem tel. (85)869-65-65, (85) 869-65-50, na stronie internetowej www.bialystok.pl  w zakładce osoby niepełnosprawne lub na platformie internetowej PFRON www.sow.pfron.org.pl.

Sprawę prowadzi: Joanna Kakareko tel. (85) 869 65 65