Program „Aktywny samorząd” – Moduł II – „Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym”

Departament Spraw Społecznych UM w Białymstoku informuje, że Miasto Białystok realizuje Program „Aktywny samorząd” – Moduł II – „Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..

Program skierowany jest do pełnoletnich uczniów niepełnosprawnych ze stopniem znacznym i umiarkowanym zameldowanych na terenie miasta, które podejmą naukę na poziomie wyższym lub w szkołach policealnych.

Informacje na ten temat można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych ul. Bema 60/1 lub na stronie internetowej www.bialystok.pl w zakładce osoby niepełnosprawne.