Program Stypendiów Pomostowych 2021/2022

Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.

Zapraszamy zdolnych, ambitnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Czekają na Was stypendia pomostowe na I rok studiów, w wysokości 7000 zł, wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego 2021/2022.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2021 r., który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2021 roku i:

 • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
  (uzyska odpowiednią ilość punktów, tzn. min. 100 – zgodnie z wymaganiami programu);
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2021/22 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
 • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;

  a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

  • pochodzi z rodziny (czyli jest dzieckiem) byłego pracownika PGR
   lub
  • jest/był uczestnikiem* finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
   lub
  • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
   lub
  • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

            pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto).

Rekrutacja do programu przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r., do godz. 16.00.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022 – Segment IA” dostępny na stronie https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/regulaminy/