Projekt edukacyjny „Więcej niż tańczące parabole”

Projekt realizowany jest przez Podlaskie Stowarzyszenie Tańca i Studio Działań Kreatywnych DanceOFFnia przy współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu „Myśl w ruchu 2017”.

Jego celem jest rozbudzenie wśród młodzieży miasta Białegostoku zainteresowania tańcem, które ma pomóc w stawaniu się aktywnym i świadomym odbiorcą sztuki tańca. Jest to jedyny projekt tego typu w regionie.

W tym roku partnerami projektu są:

– V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku

– ZSO nr 3 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku

– DanceOFFnia Studio Działań Kreatywnych

Etap I będzie trwał od 20 marca do 20 kwietnia 2017 r.

Będą to spotkania z uczniami podczas lekcji :-). Mają na celu pobudzenie zainteresowania tańcem i zachęcenia do uczestnictwa w projekcie. Obejmować będą wszystkie klasy obu szkół uczestniczących w projekcie, czyli około 1 000 uczniów :).
Podczas lekcji zaprezentowane zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące tańca. Uczniowie będą mieli szansę nieco przyjrzeć się różnym formom i stylom tańca, spróbować je usystematyzować. Będziemy także prezentować materiały filmowe i dźwiękowe.

Etap II to zajęcia teoretyczne i praktyczne z 5 rodzajów tańca tj. hip hop, taniec współczesny, taniec jazzowy, balet i tzw. taniec charakterystyczny, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów.

Do III etapu  wyłoniona zostanie grupa uczestników, którzy będą mogli zgłębić jedną z wyżej wymienionych technik tańca, ćwiczyć pod okiem instruktora oraz zrealizować pokaz pracy warsztatowej.

Wybrani uczestnicy będą również mieli szansę do obejrzenia 3 spektakli tanecznych. – w Warszawie, Lublinie i Białymstoku.