Przeciwdziałanie dopalaczom i bezpieczeństwo uczniów podczas ferii zimowych

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

Informacje na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym baza wypoczynku  www.wypoczynek.men.gov.pl.

List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów