PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA- wrzesień – listopad

grupowe warsztaty z przedsiębiorczości (15 h)
Tematyka:
– rola aktywności obywatelskiej w społeczeństwie,
– przedsiębiorczość społeczna w społeczeństwie obywatelskim – w kontekście rozwoju osobistego i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie,
– metoda projektu w inicjatywach lokalnych,
– lider w działaniach lokalnych,
– analiza potrzeb w środowisku lokalnym, potrzeby wspólne, potrzeby innych, potrzeby własne,
– rola spółdzielczości jako elementu ekonomii społecznej,
– prawne aspekty przedsiębiorczości społecznej i spółdzielczości,
– prowadzenie, finansowanie i zarządzanie spółdzielnią,
– działalność gospodarcza a ekonomia społeczna,
– marketing i PR w przedsiębiorczości społecznej.