PRZEGLĄD PIOSENKI EUROPEJSKIEJ „ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE – NAWET W OBCYCH JĘZYKACH”

VII  edycja Przeglądu Piosenki Europejskiej 2019  „Śpiewać każdy może – nawet w obcych językach” już za nami. W tegorocznym Przeglądzie swoje umiejętności wokalne i językowe zaprezentowali  uczniowie z 15 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego.

Konkurs został objęty honorowym patronatem  Prezydenta Miasta Białegostoku, patronat medialny objął Kurier Poranny.

Młodzi wykonawcy rywalizowali między sobą na scenie, śpiewając piosenki w jednym z wybranych języków –  rosyjskim, francuskim,  niemieckim oraz hiszpańskim.

Artystów oceniało  jury w składzie :

Przewodnicząca jury Pani Dorota Kujawa  – lektor  języka niemieckiego, muzyk,  nauczyciel fortepianu

Pani Galina Markowa – muzyk, nauczyciel fortepianu

– Pani  Ewa Jelska nauczyciel języka rosyjskiego i niemieckiego   w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego  w Białymstoku

– Pani Agnieszka Bronakowska – tłumacz języka francuskiego w  szkole językowej „London Academy”

Naiara Ortiz Arevalo  – ekspert języka hiszpańskiego

Ocenie podlegały: wrażenia artystyczne, oryginalność, trafność doboru repertuaru, interpretacja,  poprawność językowa, umiejętności wokalne wykonawców oraz oprawa choreograficzna.

Jury przyznało następujące miejsca:

I miejsce – Jakub Grzybowski, I  Liceum Ogólnokształcące  im. Adama Mickiewicza

w Białymstoku (utwór My Way Franka Sinatry wykonany w języku niemieckim)

II miejsce ex aequo – Zuzanna Borys, IV Liceum Ogólnokształcące  im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku

Milena Avrillon, VII Liceum Ogólnokształcące  im. Nauczycieli Tajnego Nauczania

w Białymstoku

Wyróżnienia otrzymały:

Alicja Tymińska,  III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

w Białymstoku

Anna Maria Wrona, I  Liceum Ogólnokształcące  im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

Elżbieta Krysiewicz, III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

w Białymstoku

Zuzanna Rutkowska, VI Liceum Ogólnokształcące  im.Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku

Katarzyna Ostrowska, VI Liceum Ogólnokształcące  im.Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku

Julia Kuzyka, II  Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

Agata Daniłowicz, Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie 

Zwycięzcy zdobyli nagrody i dyplomy ufundowane przez sponsorów.

Najlepsi wykonawcy  dodatkowo otrzymali   nagrodę specjalną – możliwość uczestniczenia w koncercie organizowanym   22 marca przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza w Białymstoku.

Repertuar wykonywany podczas przeglądu był ambitny, pojawiły się, m.in.  utwory Anny German,  Edith Piaf.

Przegląd  po raz kolejny okazał się sukcesem, a młodzi artyści  zaprezentowali wysoki poziom zarówno wokalny, jak i językowy.

Serdecznie gratulujemy wszystkim   wspaniałych występów!

J.G