Przemoc w czasie epidemii

Osoby pozostające w przemocowych rodzinach podczas kwarantanny nierzadko skazane są na życie pod jednym dachem ze swoim oprawcą. Światowe badania dowodzą, że sytuacje katastrof naturalnych czy epidemii skutkują eskalacją przemocy domowej. Rośnie stres, złość, frustracja.

Sytuacja jest też o tyle trudniejsza niż na co dzień, że wiele instytucji pomocowych nie funkcjonuje lub funkcjonuje w ograniczonym zakresie, np. zdalnie. Dlatego też stworzono bezpłatną aplikację &Twój parasol&, która ma pomagać ofiarom przemocy domowej. Dzięki niej osoby narażone na sytuacje przemocowe mogą szybko otrzymać niezbędną pomoc, wsparcie i informacje.

Aplikacja daje między innymi możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, a także możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email (można wysłać wiadomość alarmową).

Program umożliwia także dostęp do materiałów edukacyjnych (regulacje prawne, procedury, wskazówki), a także bazy placówek, które oferują pomoc i wsparcie osobom dotkniętym przemocą (załączona jest mapa z zaznaczonymi miejscami, gdzie można otrzymać pomoc).

Aplikację &Twój parasol& można pobrać na Google Play i Apple Store lub za pomocą kodów QR. Dostępna jest też na stronie internetowej www.twojparasol.com.

Jeśli słyszysz lub podejrzewasz, że w Twoim sąsiedztwie ma miejsce przemoc – zadzwoń na policję (112).

Do dyspozycji są psycholog i pedagog – zapraszamy do kontaktu.

Bądźmy odpowiedzialni – reagujmy na przemoc domową!

KD