Rekrutacja do projektu „Wysokie kompetencje uczniów V LO w Białymstoku – inwestycją w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Stowarzyszenie Przyjaciół V LO zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów do udziału w projekcie „Wysokie kompetencje uczniów V LO w Białymstoku – inwestycją w przyszłość”. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Projekty.