ROZWIJAM SIEBIE – WARSZTATY- sierpień – wrzesień

grupowe warsztaty komunikacji społecznej i samorozwoju (15 h)
Tematyka:
– komunikacja społeczna, kształtowanie umiejętności interpersonalnych,
– umiejętność pracy w grupie, role grupowe, role społeczne,
– rozwiązywanie konfliktów,
– radzenie sobie ze stresem,
– poznanie siebie, rozwój własnego potencjału, umiejętności interpersonalne,
– radzenie sobie z agresją.