Seminarium „Od wartości do wychowania. Budowanie systemu wartości uczniów.”

Podlaski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza do udziału w seminarium „Od wartości do wychowania. Budowanie systemu wartości uczniów.”, które odbędzie się 14 grudnia 2015 r. w godz. 10.00-12.00 w sali kolumnowej
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3.
W programie:
– wystąpienie dr Małgorzaty Głoskowskiej-Sołdatow – Od wartości do wychowania
– wystąpienie dr Anny Kienig – Budowanie systemu wartości u dzieci
– panel dyskusyjny – prelegenci, uczestnicy.
Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o rejestrację poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Kuratorium Oświaty do dnia 11 grudnia 2015 r.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
http://rejestracja.seminarium.kuratorium.bialystok.pl/rejestracja.aspx
Rejestracja jest równoznaczna z potwierdzeniem udziału w seminarium.