,,Skarby podlaskiej architektury” – konkurs

Zapraszamy do udziału w wojewódzkim konkursie na makietę zabytku z województwa podlaskiego pt. ,,Skarby podlaskiej architektury” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku pod honorowym patronatem Muzeum Historycznego Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.