Spotkanie z Panem Lechosławem Chaleckim – 28 listopada 2016r.

Dn. 28 listopada 2016r. w godz. 14.30-16.00 w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku odbędzie się spotkanie z Panem Lechosławem Chaleckim na temat. „Człowiek jako istota autonomiczna w świecie relacji i rzeczy” .

Pan Chalecki jest założycielem „Szkoły inspiracji”. Prowadzone przez Pana Chaleckiego warsztaty i szkolenia pomagają uczestnikom w tym, aby:

  1. Pozyskać większą pewność i łatwość w decydowaniu
  2. Efektywniej zmieniać swoje życie i siebie
  3. Poznawać siebie
  4. Sprawniej określać cele i skutecznie je realizować
  5. Pokonywać wewnętrzne ograniczenia

Jeżeli widzisz przestrzeń dla własnego działania we wskazanym wyżej obszarze- to nasza propozycja jest dla Ciebie!!!

Spotkanie jest organizowane dla uczniów V LO oraz osób ze środowiska lokalnego. Całość została przygotowana i będzie przeprowadzona w ramach realizacji projektu „Nasza przyszłość w naszych rękach” przez członków Spółdzielni Uczniowskiej S.O.S. działającej przy V LO w Białymstoku. Zgłoszenia przyjmuje Pani Beata Kardasz (sala nr 10) lub drogą elektroniczną przez wpis pod informacja umieszczoną na FB na stronie  „Spółdzielnia Otwartych Sobieszczaków S.O.S.”. Wstęp wolny!

Skorzystaj i przekonaj innych, ze warto wziąć „swoją przyszłość w swoje ręce”

BK