STAŻE ZAWODOWE – sierpień (70 h, 2-3 tygodnie)

Mentor grupy, po konsultacjach z wychowawcą, coachem oraz samym uczniem, pomoże uczniowi wybrać najlepsze dla niego miejsce stażu. Mentor będzie odpowiedzialny za nawiązanie współpracy z potencjalnymi pracodawcami, podpisanie umów stażowych, wyznaczenie opiekuna stażysty, przygotowanie zakresu obowiązków, stworzenie indywidualnego szczegółowego programu stażu, uwzględniającego potrzeby, oczekiwania i możliwości ucznia, zakres zadań, rodzaje umiejętności, jakie nabędzie uczestnik.
Opiekun stażysty będzie odpowiedzialny za organizację pracy na stażu, opiekę nad uczniem, koordynowanie jego działań. Nadzór nad właściwą realizacją programu stażu i rozwojem umiejętności ucznia będzie pełnił mentor grupy.
Kategorie zawodowe staży:
a) związane z pedagogiką, psychologią i medycyną:
b) związane z dziennikarstwem:
c) związane z prawem i administracją oraz ekonomią i zarządzaniem:
d) związane z obszarem artystycznym i architektonicznym:
W każdej kategorii preferowane będą podmioty prowadzące szeroką działalność, które mogą zaoferować uczniom sprawdzenie się w różnych rodzajach prac związanych z zawodem. Kategorie zawodowe staży są związane z profilami kształcenia w VLO.