Strzelnica w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku została otwarta w 1986r na potrzeby miłośników strzelectwa sportowego oraz prowadzenia zajęć z przysposobienia obronnego. Budowana była na przełomie lat 1985/1986 przez uczniów i nauczycieli V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku. Strzelnica ma 50 metrów długości i składa się z 4 stanowisk strzeleckich do broni palnej długiej i krótkiej.

Na strzelnicy prowadzone są szkolenia i treningi przeznaczone dla uczniów w ramach zajęć edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego oraz treningi specjalistyczne członków koła strzeleckiego V LO, których celem jest kształtowanie odporności psychicznej młodzieży, samodyscypliny oraz umiejętności współdziałania w zespole. Jesteśmy otwarci na inicjatywy wszystkich, którym przyświeca wspólny cel – troska o młodego człowieka, wartości patriotyczne, poczucie odpowiedzialności i zasady moralne, o wyższy poziom ogólnej sprawności fizycznej, przygotowanie młodzieży do służb w formacjach obronnych, promowanie strzelectwa sportowego oraz sportów obronnych w społeczeństwie.

Strzelnica jest obiektem otwartym, dostępnym cały rok. Przeznaczona jest do prowadzenia strzelań z broni palnej oraz pneumatycznej. Składa się z 4 stanowisk do strzelań na dystansie 50m oraz 25 m.

Ze strzelnicy mogą korzystać osoby, które posiadają uprawnienia prowadzącego strzelania oraz zorganizowane grupy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i warunków korzystania.