Stypendia i zasiłki szkolne

Informujemy, że od 1 sierpnia 2019r. pomoc materialna o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok będzie realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków oraz terminów składania wniosków o stypendia szkolne i zasiłki szkolne na rok szkolny 2019/2020 zostaną zamieszczone na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku: www.mopr.bialystok.pl