STYPENDIA SZKOLNE!!!!

      O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się uczennice i uczniowie zamieszkali na terenie miasta Białegostoku.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium na rok szkolny 2018/2019:

  • Od 1 września 2018 r. nie może być wyższa niż kwota 514,00 zł. (netto),
  • Od 1 października 2018 r. nie może być wyższa niż kwota 528,00 zł. (netto).

Wszystkie wnioski spełniające powyższe kryteria powinny zostać złożone do sekretariatu szkoły lub gabinetu pedagoga szkolnego w terminie do 15 września 2018r.

wniosek o stypendium szkolne 2018-2019