Stypendium Fundacji Efekt Motyla

Działając w imieniu Fundacji Efekt Motyla poniżej przesyłam informacje o naborze do programu stypendialnego naszej Fundacji w roku szkolnym 2018/19. Program stypendialny jest prowadzony przez naszą Fundację od 2008r. i z każdym rokiem coraz bardziej się rozwija. Będę bardzo wdzięczna za ogłoszenie informacji dotyczących stypendium, w szczególności poprzez ogłoszenie o naborze do stypendium w szkole oraz bezpośrednie przekazanie informacji o naborze najbardziej potrzebującym uczniom.

Stypendium Fundacji Efekt Motyla przeznaczone jest dla uczniów z terenu całej Polski zdolnych i zmotywowanych do nauki, których trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy.

Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodych ludzi, rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości. Stypendia w wysokości 300 zł na miesiąc przyznawane są przez kolejne 10 miesięcy roku szkolnego. Ponadto dla wybranych Stypendystów organizowany jest także wyjazd motywacyjny do Warszawy w październiku 2018r. połączony z warsztatami rozwojowymi.

Warunki formalne, jakie należy spełnić:
– zamieszkanie na wsi;
– uczęszczanie do VII klasy szkoły podstawowej/ II i III klasy gimnazjum / szkoły ponadgimnazjalnej (liceum, technikum, szkoła zawodowa);
– trudna sytuacja materialna w rodzinie;
– przesłanie poprawnie wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium w terminie 1-15 lipca 2018r. wraz ze skanem świadectwa szkolnego za rok 2017/18 na adres e-mail: stypendia@papilionis.org  .

Wniosek o przyznanie stypendium oraz informację dotyczące ogłoszenia o naborze do stypendium załączam w niniejszej korespondencji.

Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc w poinformowaniu uczniów o możliwości ubiegania się o stypendium. Zależy nam na tym, by dotrzeć do najbardziej potrzebujących uczniów.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy: stypendia@papilionis.org  .

Z wyrazami szacunku,
Anna Matsiyeuskaya
Effectus Papilionis Foundation
Koordynator Zarządzający

Informacja o stypendium 2018wniosek_o_przyznanie_stypendium_fundacji_efekt_motyla_2018