Stypendium szkolne 2015/2016

Rodzice uczniów i pełnoletni uczniowie zamieszkali na terenie Miasta Białegostoku mogą ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016. Wnioski do pobrania znajdują się w sekretariacie szkoły,  u pedagoga szkolnego (pok. 7) oraz na stronie internetowej szkoły (linki do wniosków poniżej)

  1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, nie powinna przekraczać:
  • do 30 września 2015 r. wynosi 456 zł netto
  • od 1 października 2015 r. wynosi 514 zł netto
  1. Wnioski na oba kryteria dochodowe należy złożyć u pedagoga szkolnego (pok. 7) do dnia 15 września 2015r.

 

Wniosek

Pouczenie

Oświadczenie

Informacja dotycząca ubiegania się o stypendium szkolne 2015/2016