„Świat moich książek” – konkurs

Zapraszamy do udziału w konkursie „Świat moich książek”.

Warunki udziału w konkursie:

  • uczestnikami konkursu mogą być uczniowie VLO,
  • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres biblioteki szkolnej prac konkursowych w dowolnej formie wypowiedzi literackiej, np.: opowiadanie, komiks, kartka z pamiętnika, list, rozprawka,
  • prace powinny być napisane samodzielnie,
  • prace nie mogą być wcześniej publikowane (zarówno w publikacjach drukowanych, jak i Internecie) oraz nienagradzane w innych konkursach,
  • prace należy przesłać do 28.02.2017 r.