Światowy Dzień bez Tytoniu

Piątek, 31 maja to Światowy Dzień Bez Tytoniu. Głównym tematem tegorocznego dnia bez papierosa jest: „Tytoń i zdrowie płuc”.

WPŁYW CZYNNEJ I BIERNEJ EKSPOZYCJI NA DYM TYTONIOWY

Plakat Światowy Dzień bez Tytoniu

We wszystkich klasach II odbyły się pogadanki o e-papierosach.