Szkolenie dla nauczycieli  z województwa podlaskiego w obszarze tematycznym Wspomagająca rola „cyfrowej szkoły” w nauczaniu i uczeniu się

  • Post author:
  • Post category:Bez kategorii

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zaprasza na bezpłatne 2-dniowe szkolenie w ramach realizacji zadań Podlaskiego Kuratora Oświaty z zakresu doskonalenia nauczycieli  z województwa podlaskiego w obszarze tematycznym Wspomagająca rola „cyfrowej szkoły” w nauczaniu i uczeniu się.

Adresatami szkoleń są zainteresowani tematyką nauczyciele z województwa podlaskiego.

Szkolenia, realizowane w grupach 15-osobowych, będą się odbywały w Centrach Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Rejestracja na szkolenia odbywa się elektronicznie poprzez formularz rejestracyjny dostępny 
na stronie CEN w Białymstoku. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Harmonogram

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku ul. Złota 4

Grupa

Termin

Godziny szkoleń

I

27.10.2018 r.

9.00 – 15.45

9.11.2018 r.

12.15 – 19.00

II

27.10.2018 r.

9.00 – 15.45

9.11.2018 r.

12.15 – 19.00

III

16.11.2018 r.

12.15 – 19.00

17.11.2018 r.

9.00 – 15.45

IV

16.11.2018 r.

12.15 – 19.00

17.11.2018 r.

9.00 – 15.45

Formularz rejestracyjny