Szkolny budżety partycypacyjny

Szkolny budżety partycypacyjny w naszej szkole

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Szkolny budżet partycypacyjny – decydujemy wspólnie” i otrzyma środki finansowe na działania zaproponowane przez uczniów.

Na czym polega szkolny budżet partycypacyjny? Uczniowie decydują o przeznaczeniu określonej sumy pieniędzy na potrzebne według nich działania. Mogą na przykład zakupić potrzebny sprzęt czy wyposażenie. Każdy uczeń może zgłosić swój pomysł. O tym, który pomysł będzie zrealizowany, również decyduje społeczność szkolna – odbywa się to zwykle w formule głosowania.

Z naszych doświadczeń wynika, że danie uczniom realnego wpływu na funkcjonowanie szkoły poprzez budżet partycypacyjny istotnie wpływa na wzrost poczucia sprawstwa wśród uczniów, i co więcej – młodzież chętniej angażuje się w życie szkoły – mówi Agnieszka Maszkowska, koordynatorka projektu z Fundacji SocLab. – W trakcie projektu uczestnicy nabywają nowe kompetencje i umiejętności tj. jak praca w zespole, planowanie, promocja swojego pomysłu, kreatywność. Dodatkowo społeczności szkolne integrują się wokół wspólnych celów i uczą się współdziałania.

Nasza społeczność szkolna będzie mogła decydować o przeznaczeniu kwoty 3000 zł. Szkoła może otrzymać również 1000 zł dodatkowego wsparcia na sfinansowanie działań w ramach szkolnego budżetu partycypacyjnego, które związane są z nowymi technologiami. Za realizację procedury budżetu partycypacyjnego odpowiedzialne będą zespoły uczniowskie wraz z opiekunem, które najpierw zostaną przeszkolone. Następnie przy wsparciu merytorycznym ekspertów do spraw partycypacji z Fundacji SocLab i Fundacji Otwarta Edukacja, przygotują i przeprowadzą szkolne budżety partycypacyjne. W ramach projektu odbędą się liczne szkolenia i warsztaty, które pomogą efektywnie zrealizować projekt i podniosą kompetencje młodzieży i nauczycieli.

Partnerem technologicznym projektu jest Klaster Technologiczny Infotech. Który wesprze szkoły biorące udział w projekcie, oferując dodatkowe wsparcie szkoleniowe i  finansowe w zakresie wprowadzania do procesu szkolnego budżetu elementów związanych z nowymi technologiami.

Partner technologiczny:

 

Powrót