SZKOLNY  KONKURS  WIEDZY  O  PARKACH  NARODOWYCH

      Z  okazji  Europejskiego  Dnia  Parków  Narodowych  w  szkole  odbył  się  konkurs „Znam  polskie  parki  narodowe’”.  Udział w nim wzięło  13  chętnych uczniów, głównie  z  klas I.

Konkurs składał się z 2 części: najpierw uczniowie  rozwiązywali  test wyboru, a potem odpowiadali na pytania  związane  ze zdjęciami z prezentacji multimedialnej.

     Najlepszy wynik uzyskała  Natalia  Michałowska  z kl. IF.  Organizatorem konkursu była p. B. Wojtach.

BW