PODRĘCZNIKI ORAZ KSIĄŻKI POMOCNICZE
KLASY PIERWSZE V LO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
4-LETNIE LICEUM

Lp. Przedmiot Autor, tytuł książki Wydawnictwo Klasy Nr dopuszcz.
1. Język polski Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski „Oblicza epok”,Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, Klasa 1, część 1 i 2.

 

 

 

 

WSiP

 

 

Wszystkie klasy pierwsze

 

 

 

 

 

Część 1. 1. 952/1/2019

 

 

Część 1. 2  952/2/2019

 

2. Język rosyjski · M. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec „Wot i my po-nowomu cz.1” – podręcznik i ćwiczenia PWN

 

IAN,BN,EN, FN 978/1/2019
3. Historia ·R. Lolo, K. Wiśniewski, M. Faszcza

Historia. Podręcznik do historii dla liceum, technikum do zakresu podstawowego.

 

·         J.Choińska – Mika, Z. Zielińska, M. Tymowski, W. Lengauer – Podręcznik do liceum i technikum. Zakres rozszerzony.

WSiP

 

 

 

 

 

WSiP

IAN,BN,

CN,EN,FN,

GN

 

 

I DN

987/1/2019

 

 

 

 

 

982/1/2019

4. Edukacja dla bezpieczeństwa · B. Breitkopf, M. Cieśla  „Edb. Po prostu”

 

WSiP Wszystkie
  992/2019
5. Matematyka ·W. Babiański , L. Chańko „MATeMAtyka” 1 ,podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy NOWA ERA

wyd. od 2019

IAN, BN, CN, DN, EN, GN

 

971/1/2019
·W. Babiański , L. Chańko „MATeMAtyka” 1 ,podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony NOWA ERA

wyd. od 2019

I FN

 

988/1/2019
6. Geografia ·         R. Malarz, M. Więckowski „Oblicza geografii 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

·         K. Maciążek ”Karty pracy ucznia – Oblicza geografii 1” (zakres podstawowy) – zamiast zeszytu przedmiotowego.

 

 

·         R. Malarz, M. Więckowski,

P. Kroh „Oblicza geografii1” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

·         D. Burczyk, V. Feliniak, B. Marczewska, S. Ropel, J. Soja „Maturalne karty pracy – Oblicza geografii 1” (ze wskazówkami do rozwiązania zadań dla liceum i technikum), zakres rozszerzony

NOWA ERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOWA ERA

IAN, IBN, IDN, IEN, IFN/IR

 

 

 

 

 

 

 

I CN,

I FN/Arch.

IGN

 

983/1/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

973/1/2019

7. Chemia ·         “To jest chemia 1”

Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

“Maturalne karty pracy 1”

 

 

 

·         R. M. Janiuk, M. Chmurska „Chemia cz.1” podręcznik, liceum i technikum, zakres podstawowy

NOWA ERA

 

 

 

 

 

 

 

WSiP

1BN

 

 

 

 

 

 

 

1AN,CN,

DN,EN.FN,

IGN

991/1/2019

 

 

 

 

 

 

 

1024/1/2019

8. Biologia ·         A.Helmin,J.Holeczek.”Biologia na czasie1”, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

 

·         M.Guzik, R.Kozik „Biologia na czasie 1”, podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

 

NOWA ERA

 

 

1AN, 1CN, 1FN, 1GN

 

 

 

1BN, 1DN, 1EN

1006/1/2019

 

 

 

 

1010/1/2019

 

9. Informatyka G. Koba „ Teraz bajty” Informatyka dla szkół ponadpodstawowych”, zakres podstawowy, klasa I

Informatyka I       
Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej
Zakres rozszerzony
Wojciech Hermanowski, Sławomir Sidor

Migra

 

 

 

 

Operon

Wszystkie

 

 

 

1FN/IR

1042/1/2019

 

 

 

MEN – 1048/1/2019

 

10. Język angielski ·    S. Kay, V. Jones, D. Brayshaw, B. Michałowski, B. Trapnell, D. Russell, M. Inglot  „Focus 2 Second Edition ” podręcznik wieloletni

Albo:

• S. Kay, V. Jones, D. Brayshaw, B. Michałowski, B. Trapnell, I.Michalak  „Focus 3 Second Edition” podręcznik wieloletni

 

Pearson (wybór po ustaleniu poziomu grupy we wrześniu) 947/2/2019

 

 

 

 

 

947/3/2019

11. Język niemiecki A.    Kryczyńska-Pham, Effekt 1 podręcznik i ćwiczenia WSiP I AN, BN, CN, DN 937/1/2018
12. Fizyka  M. Braun, H. Śliwa „Odkryć fizykę” 1
+ Karty pracy
NOWA ERA

 

Wszystkie 1001/1/2019
13. Plastyka A. Przybyszewska – Pietrasiak

 „Plastyka. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej”

Zakres podstawowy

 

OPERON Wszystkie 1054/2019
14. Język francuski · Małgorzata Piotrowska-Skrzypek, Mieczysław Gajos, Marlena Deckert, Dorota Biele

„C’est parti! 1” podręcznik i ćwiczenia

Draco I EN, FN, GN 989/1/2019
15. Język hiszpański · Małgorzata Spychała – Wawrzyniak, Javier Pascual Lopez, Agnieszka Dudziak – Szukała, Arleta Kaźmierczak, Jose Carlos Garcia Gonzalez

   Descubre 1 podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń

Draco sp. z o.o

 

 

 

 

 

 

I CN,DN, GN

 

 

 

 

 

 

 

996/1/2019

 

 

 

 

 

 

16. Wiedza o społeczeństwie ·         Z. Smutek, B. Surmacz, J. Maleska – Wiedza o społeczeństwie  zakres podstawowy . Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.

·         A. Derdziak, Wiedza o społeczeństwie . Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony.

 

 

OPERON

 

 

 

 

OPERON

 

I BN, CN,DN , FN,

 

 

 

 

IAN, EN, GN

1049/1/2019

 

 

 

 

1071/1/2019

17. Religia katolicka ks. dr Krzysztof  Mielnicki, Elżbieta Kandrak, Ewelina Parszewska  „Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa” JEDNOŚĆ wszystkie A2-3-01/13

PODRĘCZNIKI ORAZ KSIĄŻKI POMOCNICZE
KLASY DRUGIE V LO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
4-LETNIE LICEUM

Lp. Przedmiot Autor, tytuł książki Wydawnictwo Klasy Nr dopuszcz.
1. Język polski Dariusz Chemperek,Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski „Oblicza epok”, Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, Klasa 2,część 1 i 2.

 

 

WSiP

 

Wszystkie drugie klasa 2, cz.1: 952/3/2020

 

2. Język rosyjski M. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec „Wot i my po-nowomu cz.2” – podręcznik i ćwiczenia

 

PWN II AN, BN, EN, FN 978/2/2020
3. Historia Jarosław  Czubaty “ HISTORIA. PODRĘCZNIK. KLASA 2. LICEUM I TECHNIKUM. ZAKRES PODSTAWOWY

 

Janusz Ustrzycki “ HISTORIA. PODRĘCZNIK. KLASA 2. CZĘŚĆ 1 i 2 . LICEUM I TECHNIKUM. ZAKRES ROZSZERZONY

 

WSiP

 

 

 

 

WSiP

IIAN,BN,CN,EN,FN

 

 

 

II DN

987/2/2020

 

 

 

 

W trakcie procedur MEN

 

4. Matematyka ·W. Babiański, L. Chańko „MATeMAtyka” 2, podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

 

NOWA ERA

wyd.  2020

 

II AN, BN, CN, DN, EN

 

 

971/2/2020

 

·W. Babiański, L. Chańko „MATeMAtyka” 2, podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

 

NOWA ERA

wyd. 2020

 

II FN

 

 

988/2/2020

 

5. Geografia •T.Rachwał,R.Uliszak,K.Wiedermann

Oblicza geografii2 -podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum,zakres podstawowy

•K.Maciążek

Oblicza geografii 2- karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum,zakres podstawowy

NOWA ERA

Wyd.2020

IIAN,IIBN,

IIDN,

IIEN,

IIFN /IR

 

983/2/2020
•T.Rachwał, W. Kilar Oblicza geografii 2- podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

•V.Feliniak,E.Jaworska, B.Marczewska, S.Ropel

Oblicza geografii 2 – maturalne karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony

NOWA ERA

Wyd.2020

IICN, IIFN/Arch. 973/2/2020
6. Chemia ·         “To jest chemia 1”

Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

“Maturalne karty pracy 1”

 

·         R. M. Janiuk, M. Chmurska „Chemia cz.1” podręcznik, liceum i technikum, zakres podstawowy

 

 

 

NOWA ERA

 

 

 

 

 

 

 

WSiP

2BN

 

 

 

 

 

 

 

2AN,CN,DN.EN,FN

991/1/2019

 

 

 

 

 

 

 

1024/1/2019

 

 

7. Biologia ·         A. Helmin, J. Holeczek

“ Biologia na czasie 2”, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum-zakres podstawowy

 

·         M. Guzik, R. Kozik

“Biologia na czasie2”, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres rozszerzony

 

 

Nowa Era 2AN,2CN,

2FN

 

 

 

 

2BN,2DN,

2EN

1006/2/2020

 

 

 

 

1010/2/2020

8. Informatyka G. Koba „ Teraz bajty” Informatyka dla szkół ponadpodstawowych”, zakres podstawowy, klasa II

Informatyka II       
Podręcznik do szkoły ponadpodstawowej
Zakres rozszerzony
Wojciech Hermanowski, Sławomir Sidor

Migra

 

 

Operon

 

Wszystkie

 

 

 

 

 

 

2FN/IR

1042/2/2020

 

 

 

 

 

 

MEN – 1048/2/2020

9. Język angielski • S. Kay, V. Jones, D. Brayshaw, B. Michałowski, B. Trapnell, I. Michalak  „Focus 3 Second Edition” podręcznik wieloletni

 

S. Kay, V. Jones, D. Brayshaw, B. Trapnell, D. Russell “Focus 4 Second Edition” podręcznik wieloletni

 

Pearson

 

 

 

 

Pearson

 

 

 

 

IIAN, IIBN, IICN gr.1, IIDN, IIEN, IIFN gr.1

 

IICN gr.2,

IIFN gr.2

947/3/2019

 

 

 

 

947/4/2020

10. Język niemiecki A.      Kryczyńska -Pham, Effekt 2 podręcznik i ćwiczenia WSiP II AN, BN, CN, DN 937/2/2019
11. Fizyka M. Braun, H. Śliwa „Odkryć fizykę” 2

+ Karty pracy            

NOWA ERA Wszystkie 1001/1/2020
12. Język francuski ·Małgorzata Piotrowska-Skrzypek, Mieczysław Gajos, Marlena Deckert, Ewa Kalinowska, Magdalena Sowa

„C’estparti! 2” podręcznik i ćwiczenia

 

 

 

 

 

 

Draco II EN, FN 989/2/2019
13. Język hiszpański · Małgorzata Spychała – Wawrzyniak, Javier Pascual Lopez, Agnieszka Dudziak – Szukała, Arleta Kaźmierczak, Jose Carlos Garcia Gonzalez

   Descubre 2 podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń

 

Draco sp. z o.o

 

II CN, DN 996/2/2019

 

14. Wiedza o społeczeństwie Zbigniew Smutek

Beata Surmacz, Jan Maleska

Podręcznik zakres podstawowy

 

,Podręcznik Zakres rozszerzony

Artur Derdziak

 

 

OPERON

 

 

 

OPERON

 II BN, IICN, II DN, II FN

 

 

II AN, II EN

1049/2/2020

 

 

 

1071/2/2020

15. Podstawy przedsiębiorczości Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał    “ Krok w przedsiębiorczość” Nowa Era wydanie rok 2020r. Klasy drugie 1039/2020/z1
16. Religia katolicka Red.K.Mielnicki,E.Kondrak,

E. Parszewska

Jedność Klasy drugie A2-3-01/13