SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ROK SZKOLNY 2020/2021 3-LETNIE LICEUM

NUMER PRZEDMIOT AUTOR,  NAZWA PROGRAMU KLASY, W KTÓRYCH JEST REALIZOWANY
1.        Język polski Katarzyna Olejnik „Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym i technikum”. Poziom podstawowy i rozszerzony, Klasy II, III
2.        Język angielski A. Kłos, A. Sikorzyńska, B. Czarnecka –Cicha „ Program nauczania języka angielskiego” Klasy:II, III

 

3.        Język niemiecki Ewa Muszyńska, Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum IV.0, IV.1 zakres podstawowy, nowa podstawa programowa IIA, C, D,

IIIA, C, D

4.        Język rosyjski Program nauczania języka rosyjskiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy. Agata Buchowiecka-Fudała IIA, B, E, F

IIIA, B, E, F, G

5.        Język francuski Magdalena Darmoń

Program nauczania języka francuskiego dla liceum – dla uczniów początkujących oraz kontynuujących naukę w wymiarze 2 godzin tygodniowo i więcej

 

IIB, E, F

IIIB, E, F

6. Język hiszpański Agnieszka Dudziak – Szukała i Piotr Przystanowicz„Program nauczania języka hiszpańskiego dla szkół ponadgimnazjalnych poziom podstawowy IV.0” II C, II D

IIIC, III D, III G

6.        Historia Robert Śniegocki, ” Zrozumieć Przeszłość”- program nauczania do historii, zakres rozszerzony dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

 

 

IID, IIID

7.        Wiedza o społeczeństwie A. Felicka – Bonecka, J. Bonecki „Odkrywamy na nowo” Wiedza o społeczeństwie – program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. II A, E,

III A, E, G 

8.        Historia i społeczeństwo Anna Roszak, Małgorzata Szymczak; Przedmiot uzupełniający. Historia i społeczeństwo. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. II A,B,C, E, F,

 

IIIA,B,C, E,F,G

9.        Matematyka D. Ponczek, „MATeMAtyka”. Program nauczania matematyki w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Klasydrugie i trzecie

 

10.    Chemia M.Litwinko, Sz. Styka-Wlazło, „To jest chemia cz. 1, 2-  program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla  liceum ogólnokształcącego i technikum. Klasa  IIB, IIIB

 

11.    Biologia  

U. Poziomek „Biologia na czasie” Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych

 

Kl.IIB, IID,IIE,

Kl.IIIB, IIID, IIIE, IIIG

12.    Geografia  

Ewa Maria Tuz, Dawid Szczypiński  Program nauczania geografii  w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych „Oblicza Geografii”

 

Kl. II C, F

KL.III C, F

13.    Informatyka  

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Grażyna Zawadzka, Danuta Korman

 

 

 

IIF, IIIF

14.    Wychowanie fizyczne Zdzisław Gubała, Ewa Chwaszczewska, Karolina Grzybko, Tatiana Matuszelańska: “Program Wychowania Fizycznego dla Szkół Ponadgimnazjalnych (Liceum Ogólnokształcącego) – chłopcy i dziewczęta”. Klasy drugie

Klasy trzecie

15.    Edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa szkołach ponadgimnazjalnych.  Autor: Bogusława Breitkopf.

 

Klasy pierwsze
16.    Religia „Świadek Chrystusa” (red.) ks. J. Szpet, D. Jackowiak. Program do nauczania religii rzymskokatolickiej dla szkół ponadgimnazjalnych. Nr AZ – 4-01/10

 

 

Religia prawosławna: Podstawa programowa z dn. 21.III.2012r. PAKP-R7-323/12

Klasy drugie

Klasy trzecie

 

 

 

 

Klasy drugie

Klasy trzecie

17.    Psychologia ogólna M. Pławska „ Program nauczania przedmiotu psychologia ogólna” KL. II D
18.    Psychologia społeczna M. Pławska „ Program nauczania przedmiotu psychologia społeczna” KL. IID,E
19.    Przyroda „ Człowiek w świecie przyrody” w ramach projektu: „ Przyroda w liceum.Opracowanie i wdrożenie programu nauczania” WND – POKL.03.03.04-00-278/12 KL.IIA,IIF(IR),IIIA, IIIF(IR),
20.    Marketing w mediach Autorski program nauczania przedmiotu „Marketing w mediach” W. Jarmołowicz KL. II C
21.    Nowe media M. Franczak Autorski program nauczania przedmiotu „Nowe media” KL. II C
22.    Komunikacja w mediach Autorski program nauczania przedmiotu „Komunikacja w mediach” B. Bednarek KL. II C
23.    Grafika komputerowa Grafika komputerowa. Program nauczania Kl. IIF
24.    Podstawy robotyki Podstawy robotyki. Program nauczania. Kl. IIF
25.    Grafika 3D Grafika 3D – program nauczania. Kl. IIIF
26.    Robotyka Robotyka – program nauczania. Kl. IIIF
27.    Rysunek architektoniczny Katarzyna Jakiel „Program nauczania rysunku architektonicznego w szkole ponadgimnazjalnej” Kl. IIF,IIIF
28.    Rysunek perspektywiczny Katarzyna Jakiel „Program nauczania rysunku perspektywicznego w szkole ponadgimnazjalnej” Kl. IIF,IIIF