SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

ROK SZKOLNY 2020/2021

4-LETNIE LICEUM

NUMER PRZEDMIOT AUTOR,  NAZWA PROGRAMU KLASY, W KTÓRYCH JEST REALIZOWANY
1.        Język polski Adam Kalbarczyk, Katarzyna Olejnik „Oblicza epok. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym i technikum”

Zakres podstawowy

Zakres rozszerzony

 

Klasypierwsze i drugie

 

2.        Język angielski A. Abramczyk, A. Pasternak, J. Stefańska„ Program nauczania języka angielskiego” Klasy pierwsze

Klasy drugie

3.        Język niemiecki Marta Torenc, Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w liceum ogólnokształcącym i technikum (zgodny z wariantami podstawy programowej III.2.0. i  III.2.) IAN, BN, CN, DN

IIAN, BN, CN, DN

 

4.        Język rosyjski Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego w czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum. Agata Buchowiecka-Fudała IAN, BN, EN, FN

II AN, BN, EN, FN

5.        Język francuski Karolina Hadło, Agnieszka Wasil

Program nauczania języka francuskiegoC’estparti! dla uczniów szkół ponadpodstawowych

IEN, IFN, IGN

IIEN, II FN

6.        Język hiszpański Karolina Hadło i Katarzyna Polonka

„Program nauczania języka hiszpańskiego Descubre dla uczniów szkół ponadpodstawowych”

I CN, IDN, IGN

IICN, II DN

7.        Historia J. Lorenc, Historia zakres podstawowy. Program nauczania do liceum ogólnokształcącego i technikum.

 

J. Choińska – Mika, W. Lengauer, M. Tymowski, K. Zieliński

Historia – program nauczania dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony.

I AN,BN,CN,EN,FN,GN

II AN,BN,CN,EN,FN,GN

 

 

I DN, II DN

8.        Wiedza o społeczeństwie  Z. Smutek, B. Surmacz, J. Maleska. Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie do liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

 

A. Felicka – Bonecka,  Wiedza o społeczeństwie – program nauczania dla szkół ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony.

 

I BN, CN, DN, FN.

IIBN,CN,DN,FN

 

I AN, EN,GN

II AN,EN

9.        Matematyka D. Ponczek, „MATeMAtyka”. Program nauczania matematyki dla liceum/ technikum.

poziom podstawowy

 

poziom rozszerzony

 

I A,B,C,D,E, G

II AN, BN, CN, DN, EN

I F

II FN

10.    Matematyka w praktyce M. Goljasz, T. Zarzecka – Autorski program nauczania „Matematyka w praktyce” IA,B,C,D,E, G
11.    Fizyka Program nauczania fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy – „Odkryć fizykę”, Marcin Braun, Weronika Śliwa wyd. Nowa Era; Klasy pierwsze

 

12.    Chemia Program nauczania chemii. Liceum i technikum. Zakres podstawowy. Ryszard M. Janiuk Klasy 1-3

 

M.Litwinko, Sz. Styka-Wlazło, Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla  liceum ogólnokształcącego i technikum. „To jest chemia”.

Klasy 1a,c,d,e,f,g

 

 

Klasa I-IVB

 

13.    Biologia Katarzyna Kłosowska- Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum w zakresie podstawowym, „Biologia na czasie”

 

Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum w zakresie rozszerzonym,  „Biologia na czasie”(program został opracowany na podstawie programu nauczania Urszuli Poziomek z 2012 r.)

 

 

Klasy: IAN, ICN, IFN, IGN, IIAN, IICN, IIFN

 

 

Klasy: IBN, IDN, IEN, IIBN, IIDN, IIEN

14.    Geografia B. Dziedzic, B. Korbel, E.M. Tuz Program nauczania geografii  w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum

 

B. Dziedzic, B. Korbel, E.M. Tuz Program nauczania geografii  w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum

 

I A, I B, I D, IE, IF/IR

IIAN,IIBN,IIDN,IIEN

 

I C, I F/Arch. IG

IICN,IIFN/Arch.

 

15.    Informatyka Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstawowy”.

 

INFORMATYKAZAKRES ROZSZERZONYProgram nauczania

Autory:Wojciech Hermanowski, Sławomir Sidor

Operon

Klasy pierwsze

 

 

 

1FN/IR

16.    Plastyka Anita Przybyszewska – Pietrasiak „Plastyka. Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych ( liceum, technikum) Klasy pierwsze
17.    Wychowanie fizyczne Krzysztof Warchoł : „ Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia”

 

Klasy pierwsze

Klasy drugie

18.    Edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa szkołach ponadpodstawowa.  Autor: Bogusława Breitkopf.

 

Klasy pierwsze
19.    Religia katolicka  

Autorzy:ks. dr Krzysztof  Mielnicki, Elżbieta Kandrak, Ewelina Parszewska „ Program nauczania katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce”

Klasy pierwsze

 

 

20.    Religia prawosławna Sobór Polskiego Kościoła Prawosławnego „ Program nauczania religii prawosławnej w 4 – letnim liceum PAKP- R15-341/18 Klasy pierwsze

 

21. Psychologia ogólna Program nauczania przedmiotu psychologia ogólna autorstwa M. Pławskiej 2dn
22. Psychologia społeczna Program nauczania przedmiotu psychologia społeczna autorstwa M. Pławskiej 2en
23. Podstawy przedsiębiorczości Autor programu: Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Krok w przedsiębiorczość. Autorzy podręcznika: Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał Klasy 2