Terminy udostępniana prac do wglądu ze stopnia wojewódzkiego konkursu Języka Francuskiego

29.03.2021. (wtorek)  godz. 14:10-14:40

30.03.2021. (środa) godz. 15:50-16:20

31.03.2021. (czwartek) godz. 08:15-08:45

                       Prace mogą być udostępnione wyłącznie uczestnikowi konkursu oraz jego rodzicom lub prawnym opiekunom.