Uchwała z 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Białystok.

Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku uprzejmie informuje, iż dnia 25 stycznia 2021 r. została podjęta Uchwała Nr XXXV/514/21 Rady Miasta Białystok w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Białystok.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

link: uchwała-z-25-stycznia-2021-r-w-sprawie-okreleślenia-terenu-dzialania-poradni