UDZIAŁ NASZEJ SZKOŁY W OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE „MŁODE GŁOWY. OTWARCIE O ZDROWIU PSYCHICZNYM”

W naszej szkole realizowany jest ogólnopolski projekt „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”, który jest inicjatywą Fundacji „UNAWEZA”, założonej przez Martynę Wojciechowską. W jego ramach, wspólnie z Fundacją „Dbam o Mój Zasięg”, realizowane jest, pierwsze na tę skalę, bezpłatne badanie stanu psychicznego młodzieży w Polsce.

„MŁODE GŁOWY” to oprócz badania również działania edukacyjne, które mają zwrócić uwagę na zdrowie psychiczne młodych ludzi, wskazać bariery, z którymi na co dzień się mierzą i przyczynić się do normalizacji sięgania po pomoc. Badanie odbywa się w formie internetowej ankiety, a termin przeprowadzenia badania jest ustalany indywidualnie dla każdej klasy. Wypełnienie anonimowej ankiety zajmuje około 30 minut. 

Opracowane wyniki badania posłużą do:

– opracowania ogólnopolskiej kampanii społecznej wspierającej młodzież,

– stworzenia szczegółowego opracowania badań,

– opracowania szczegółowych rekomendacji dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli w zakresie tworzenia silnych więzi i relacji szkolnych, ·       

– opracowania szkolnego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży,  

– opracowania programu szkoleniowego dla rodziców oraz nauczycieli,     

– przygotowania metodologii szczegółowych badań jakościowych w podejmowanej tematyce. 

Projekt „Ocena poczucia własnej wartości i sprawczości polskiej młodzieży” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 określone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

Koordynatorami projektu w naszej szkole są: Pani Justyna Filewicz i Pani Agnieszka Sadowska