UDZIAŁ W KWEŚCIE ULICZNEJ PCK

     5 – 6 grudnia  odbyła się kwesta uliczna  pod hasłem „Gwiazdka Czerwonokrzyska”  zorganizowana przez Zarząd Rejonowy PCK.  Wzięli  w  niej  udział  uczniowie naszej szkoły.

BW

Kwesta grudzien