Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę hali sportowej

„Jako że pamięć rzeczy ludzkich szybko przemija, przeto słusznym jest zwyczaj utrwalania na piśmie ważniejszych zdarzeń, aby przekazać ich znaczenie następnym pokoleniom…”

         9 grudnia 2022 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę hali sportowej przy VLO. Wśród zaproszonych gości był prezydent Białegostoku pan Tadeusz Truskolaski, który wraz z panem dyrektorem Antonim Ćwiklińskim  podpisał akt erekcyjny budynku. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele firmy wykonawczej, dyrekcja, duchowni, nauczyciele i uczniowie naszego liceum. 

  Cieszymy się, że ta piękna tradycja wmurowania kamienia węgielnego stała się naszym udziałem.

Galeria: