Uwaga!

  • Post author:
  • Post category:Bez kategorii

W zakładce O szkole umieszczono następujące pliki:

1. Harmonogram konsultacji nauczycieli.

2. Harmonogram zajęć dydaktyczno- wyrównawczych.

3. Zajęcia pozalekcyjne I semestr roku szkolnego 2022/2023.