Uwaga Kandydaci

Uwaga Kandydaci!

1. Zakończył się pierwszy etap rekrutacji.Gratulujemy Wszystkim, którzy zostali zakwalifikowani do V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku.

2. Serdecznie zapraszamy i czekamy na potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły (należy dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty) do 21 lipca do godz. 15.00.

3. 24 lipca 2023 r. o godzinie 10.00 podamy do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w pierwszym etapie rekrutacji.

4. Kandydatów niezakwalifikowanych prosimy o odebranie dokumentów i złożenie dokumentów w szkołach, do których zostali przesunięci.

5. Kandydatów, którzy nigdzie się nie dostali, prosimy o odebranie wniosków i sprawdzenie informacji o wolnych miejscach w szkołach na stronach Kuratorium Oświaty w Białymstoku  od 24 lipca 2023 r. po godz. 14.30.

6. Od 25 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r.  do godziny 15.00 trwać będzie elektroniczna rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych.

Biorą w niej udział kandydaci, którzy nigdzie się nie dostali.

7. Etapy rekrutacji uzupełniającej:

– Wypełnienie wniosku na wolne miejsca w szkołach i złożenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru;

– Weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną do 7 sierpnia 2023 r.;

– 8 sierpnia 2023 r. o godz. 10.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym;

– do 11 sierpnia 2023 r. do godziny 15.00 potwierdzenie przez kandydata woli uczenia się poprzez złożenie oryginałów dokumentów;

– 14 sierpnia 2023 r. o godzinie 10.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły w postępowaniu uzupełniającym.