Uwaga Maturzyści! Matura próbna z CKE!

W dniach od 3 do 16 marca odbędzie się w naszej szkole matura próbna z CKE w formie zdalnej.

Harmonogram matury TUTAJ.

Nauczyciele, uczący w poszczególnych klasach przedmiotów maturalnych, przesyłają  uczniom  arkusze egzaminacyjne i materiały dodatkowe na Teamsach równo o godzinie rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie.

Uczniowie rozwiązują arkusze czytelnie i starannie na własnych kartkach w czasie wyznaczonym w harmonogramie i następnie po zakończeniu pracy z arkuszem przesyłają rozwiązania na Teamsach w sposób uzgodniony z nauczycielem.

Nauczyciele ustalają czas na przesłanie prac i pomagają uczniom w razie wystąpienia trudności technicznych.

Uczniowie po zakończeniu pracy z arkuszem kontynuują lekcje zgodnie z planem lekcji na dany dzień od godziny lekcyjnej ustalonej w harmonogramie matur próbnych.

Jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00 uczniowie są zwolnieni z  1. godz. lekcyjnej.

Jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 14.00 uczniowie są zwolnieni z 6. i 7. godz. lekcyjnej.

Rekomendujemy nauczycielom, uczniom i rodzicom zapoznanie się

 z informacjami na temat matury ze stron:

CKE (www.cke.gov.pl);  oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Dostępne są:

  • informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
  • arkusze próbne, arkusze pokazowe
  • zbiory zadań do egzaminu maturalnego – zorganizowane wg działów, ze szczegółowymi wyjaśnieniami, doskonałe do powtórek
  • filmy dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii i biologii
  • materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
  • materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego
  • materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego
  • zbiory zadań z matematyki
  • 76 filmów dotyczących różnych zagadnień z matematyki
  • arkusze egzaminacyjne z lat 2015–2020.