UWAGA MATURZYŚCI. PILNE!

Wszystkie informacje o tegorocznej maturze znajdują się w zakładce MATURA 2021.

Zdający mają obowiązek dokładnie  zapoznać się z Procedurami Przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2021 w V LO.

Listy zdających z podziałem na komisje uczniom przekazali wychowawcy, ponadto listy znajdują się na tablicy ogłoszeń w szkole.