Uwaga Rodzice i Uczniowie!

Czas zawieszenia zajęć nie jest czasem bez nauki. Nasza szkoła przygotowuje się do zdalnego kierowania pracą uczniów. Dla wszystkich jest to nowa sytuacja. Wymaga od nas wszystkich innego funkcjonowania, radzenia sobie z nowymi wyzwaniami.

Na ten moment nauczyciele przygotowują materiały, udostępniają je uczniom, zadają prace, sprawdzają postępy w nauce. Poniżej zamieszczone zostaną adresy poczty elektronicznej, przez które nauczyciele będą komunikować się z uczniami.

Wychowawcy starają się także pomóc swoim wychowankom przejść przez ten trudny czas.

W tych staraniach wspierani są przez szkolnego pedagoga i psychologa.

Uczniowie i Państwo  bezpośrednio też możecie skorzystać ze wsparcia.

Pedagog- Renata Matłowska – vlopedagog@gmail.com

Psycholog-Katarzyna Dembowska – kdembowska.psycholglogopeda@gmail.com.

Proszę Was rodziców o dopilnowanie, czy uczniowie korzystają z tej pomocy, czy wykonują zadane prace. Proszę w miarę możliwości o zorganizowanie w domu warunków do pracy dla swoich dzieci, o udostepnienie komputera, dostępu do Internetu, o pouczenie o bezpiecznym korzystaniu z sieci.

Bardzo liczę na Waszą pomoc i współpracę.

Proszę także o informowanie wychowawców o zaistniałych trudnościach w związku  z zorganizowaniem pracy w domu dla swojego dziecka, o braku sprzętu czy o braku dostępu do Internetu.

O nowych zasadach organizacji nauczania będę Państwa systematycznie informować.

Wszelkie pytania i wątpliwości  proszę kierować na adres:

sekretariat@vlo.bialystok.pl

Ponawiam również  apel władz oświatowych, bo bezpieczeństwo zdrowotne nas Wszystkich jest teraz najważniejsze.

Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu – takie jak m.in.: zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych, żłobkach i na uczelniach, a także odwołanie imprez masowych i wiele innych.

Wiele jednak zależy od nas samych!

Unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz – udaj się na pracę zdalną.

Myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.

Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus. Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus. Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590.”

Dyrektor

Antoni Ćwikliński