Uwaga rodzice, uczniowie, pracownicy V LO !

Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły w listopadzie po zmianach terminów:

  1. 13.11.2019 r. – konkurs pieśni patriotycznych dla klas pierwszych (4-5 godz. lekcyjna);
  2. 18.11.2019 r. – debata z okazji 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka pod tytułem „Dla każdego dziecka- dzieciństwo”godz. 12- ( uczestniczą klasy I i II o profilu dziennikarskim i prawno-administracyjnym);
  3. 21.11.2019 r.– Zebranie Rady Pedagogicznej – godz. 14.30 (lekcje w wersji skróconej);
  4. 25.11.2019 r. i 26.11.2019 r. -Święto Szkoły- godz. 11.40;
  5. 28.11.2019 r. – Zebrania Rodziców- klasy I i II – 16.30 , klasy III –17.15.