Uwaga uczniowie wszystkich klas!

W związku z przeprowadzanymi maturami próbnymi w dniach – od 11 stycznia do 14 stycznia 2022 r. zajęcia lekcyjne będą rozpoczynały się w następujący sposób:

 

Data Godzina rozpoczęcia zajęć/ godzina lekcyjna
11 stycznia 2022 r.

Godz. 11.00/ opóźniona 4 lekcyjna

12 stycznia 2022 r.

Godz. 11.00/ opóźniona 4. lekcyjna

13 stycznia 2022 r.

Godzina 10.10/ opóźniona 3. lekcyjna

14 stycznia 2022 r.

Godz. 11.40/ 5. lekcyjna