Uwaga uczniowie!

Od września do grudnia 2016 r. w naszej szkole będzie realizowany projekt „Nasza przyszłość w naszych rękach”. Skierowany jest do członków Spółdzielni Uczniowskiej SOS oraz do uczniów, którzy chcą spróbować swoich sił w działalności na rzecz środowiska lokalnego oraz zainwestować swój czas w rozwój osobowości i relacji społecznych.

PROJEKT- wrzesień- grudzień 2016 !!!

W skrócie polega na realizacji następujących działań:

-szkolenie wyjazdowe z wizytami w działających Spółdzielniach Uczniowskich – 5 dni (20-25 września 2016 Kraków – Zakopane))
– 4 projekty na rzecz społeczności lokalnej- każdy uczestnik bierze udział w jednym projekcie, każda grupa ma nauczyciela-opiekuna i otrzyma pieniądze na realizację projektu.
– staże zawodowe- 20 godz. (12 osób)
– wizyty studyjne u pracodawców- każdy bierze udział w 4 wizytach
– indywidualny coaching- 1-2 godz.
– doradztwo zawodowe- 1 godz.
– warsztaty o tematyce psychologiczno- społecznej- 3 godz.- 3 warsztaty do wyboru spośród 8 propozycji.

Udział w projekcie zakłada realizacje całego planu. w związku z tym, ze sporo osób spoza naszej spółdzielni dopytuje o udział w projekcie, a cały projekt jest dla 24 osób, proszę o informacje w komentarzu, kto z członków naszego SOS-u chce brać udział w rekrutacji do projektu.

Karty zgłoszeniowe do projektu oraz informacje dodatkowe: Pani Beata Kardasz- sala nr 10.