V WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKOWY DLA LICEALISTÓW POLIGLOTA 2016

Organizatorem konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
w Białymstoku przy współpracy z Białostockim Oddziałem Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce PROF-EUROPE.

Poliglota 2016 regulamin