Warsztaty dla rodziców!!!

W imieniu Centrum Aktywności Wielopokoleniowej PSPiA KLANZA Oddział Białostocki

serdecznie zapraszamy Państwa

na warsztaty rozwijające kompetencje i wiedzę rodziców oraz wspomagające proces wychowania.

W styczniu zajmiemy się niezwykle ważnym tematem: „Granice, a zaspokajanie potrzeb”.

Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy:

http://klanza.bialystok.pl/caw/zapisy-na-zajecia/ (Wybierz: Strefa Rodziny- Klub Rodzica)

lub w formie sms na numer: 570 137 200