Ważne! Informacja dla maturzystów

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2020 r.

Procedury dotyczące bezpieczeństwa w czasie egzaminu maturalnego zostaną opublikowane na stronie internetowej V LO w dniu 1 czerwca 2020r. Każdy przystępujący do egzaminu maturalnego jest zobowiązany do zapoznania się z nimi.