WIZYTY STUDYJNE- sierpień – październik

Każdy uczeń będzie uczestniczył w 5 wizytach studyjnych. Do działania będą zaangażowani nauczyciele wspierający, którzy pomogą uczniom w wyborze miejsc, organizowaniu wizyt. Zostanie stworzenia bazy pracodawców, którzy gotowi będą przyjmować innych uczniów na kolejne wizyty i krótkookresowe praktyki w przyszłości (w ramach spółdzielni uczniowskiej).
Celem wizyt studyjnych jest poszerzenie wiedzy o zawodach i możliwościach pracy na różnych stanowiskach związanych z danym kierunkiem kształcenia. Na wizycie uczeń poprzez rozmowę z pracownikami będzie miał możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń o zawodach, pozna rynek pracy w zawodzie (jakie są szanse zdobycia pracy w przyszłości i jak jej szukać). Doświadczenia związane z wizytami studyjnymi pozwolą uczniowi lepiej zaplanować ścieżkę edukacyjno-zawodową i stworzyć PEZ w oparciu o praktykę.