Buda Dorota
Data publikacji: 2021-05-01

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.OO - 8.45
         
2.
8.50 - 9.35
  2C N
geogr.
104
2C N
godz.wych.
104
  2D N
geogr.
109
3.
9.45 - 10.30
      1FN
geog.A
19
 
4.
10.40 - 11.25
  2FN
geog.A
17
2C N
geogr.
104
1FN
geog.A
19
 
5.
11.40 - 12.25
  2f
geog.A
207
2f
geog.A
108
   
6.
12.35 - 13.20
1CN
geogr.
107
2f
geog.A
207
2f
geog.A
108
1CN
geogr.
100
 
7.
13.25 - 14.10
2C N
geogr.
104
1FN
geog.A
19
2FN
geog.A
104
2D N
geogr.
110
 
8.
14.15 - 15.00
2C N
geogr.
104
  2FN
geog.A
104
   
9.
15.05 - 15.50
         
10.
15.55 - 16.40
         
11.
16.45 - 17.30
         
12.
17.35 - 18.20
         
Poniżej tabeli ...