Matuszelańska Tatiana
Data publikacji: 2021-05-01

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.OO - 8.45
  1CN
wf dz
ko1
     
2.
8.50 - 9.35
  1CN
wf dz
ko1
    2C N
wf dz
3.
9.45 - 10.30
  1AN
godz.wych.
8
  1AN
wf dz
gimn
2C N
wf dz
4.
10.40 - 11.25
1FN
eduk. dla bezp.
19
    1CN
wf dz
1CN
eduk. dla bezp.
107
5.
11.40 - 12.25
1EN
eduk. dla bezp.
210
    2C N
wf dz
gimn
1GN
wf dz 2
ko1
6.
12.35 - 13.20
1GN
eduk. dla bezp.
110
  1AN
wf dz
ko1
1BN
eduk. dla bezp.
105
1GN
wf dz 2
7.
13.25 - 14.10
1AN
eduk. dla bezp.
8
  1AN
wf dz
gimn
   
8.
14.15 - 15.00
         
9.
15.05 - 15.50
1GN
wf dz 2
ko1
  1DN
eduk. dla bezp.
208
   
10.
15.55 - 16.40
         
11.
16.45 - 17.30
         
12.
17.35 - 18.20
         
Poniżej tabeli ...