2C N
Data publikacji: 2021-05-01

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.OO - 8.45
rel. p
Sulima Darek
200
      j.ang.2
Tórz Marta
200
j.ang.1
Filipiuk Agnieszka
19
2.
8.50 - 9.35
rel. p
Sulima Darek
02z
geogr.
Buda Dorota
104
godz.wych.
Buda Dorota
104
biologia
Zdrodowska Magdalena
104
wf ch
Jabłoński Darek
wf dz
Matuszelańska Tatiana
3.
9.45 - 10.30
j.ang.2
Tórz Marta
200
j.ang.1
Filipiuk Agnieszka
201
matemat.
Mucha Elżbieta
104
j.niem.
Ziniewicz Elżbieta
104
j.hiszp.
Sadowska Agnieszka
109
fizyka
Jabłoń Zbigniew
104
wf ch
Jabłoński Darek
gimn
wf dz
Matuszelańska Tatiana
4.
10.40 - 11.25
biologia
Zdrodowska Magdalena
104
historia
Grabowiecka Marta
104
geogr.
Buda Dorota
104
podst. prz.
Żmiejko Magdalena
104
chemia
Brzezińska Sylwia
104
5.
11.40 - 12.25
j.polski
Kardasz Beata
104
wos
Grabowiecka Marta
104
chemia
Brzezińska Sylwia
104
wf dz
Matuszelańska Tatiana
gimn
wf ch
Jabłoński Darek
historia
Grabowiecka Marta
104
6.
12.35 - 13.20
j.polski
Kardasz Beata
104
j.polski
Kardasz Beata
104
matemat.
Mucha Elżbieta
104
j.ang.1
Filipiuk Agnieszka
207
j.ang.2
Tórz Marta
200
matemat.
Mucha Elżbieta
104
7.
13.25 - 14.10
geogr.
Buda Dorota
104
j.polski
Kardasz Beata
104
matemat.
Mucha Elżbieta
110
j.ang.2
Tórz Marta
200
j.ang.1
Filipiuk Agnieszka
207
j.niem.
Ziniewicz Elżbieta
100
j.hiszp.
Sadowska Agnieszka
104
8.
14.15 - 15.00
geogr.
Buda Dorota
104
nowe media
Stepaniuk Michał
104
rel. k
Kozłowski Maciej
100
j.polski
Kardasz Beata
104
 
9.
15.05 - 15.50
infor.2
Zdunko Anna
210
infor.1
Jabłoń Zbigniew
201
nowe media
Stepaniuk Michał
104
rel. k
Kozłowski Maciej
100
   
10.
15.55 - 16.40
         
11.
16.45 - 17.30
         
12.
17.35 - 18.20
         
Poniżej tabeli ...