2f
Data publikacji: 2021-05-01

  Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1.
8.OO - 8.45
  godz.wych.
Cudowska Dorota
108
  j.polski
Cecha Agnieszka
108
matemat.
Cudowska Dorota
108
2.
8.50 - 9.35
matemat.
Cudowska Dorota
108
matemat.
Cudowska Dorota
108
matemat.
Cudowska Dorota
108
j.polski
Cecha Agnieszka
108
matemat.
Cudowska Dorota
108
3.
9.45 - 10.30
matemat.
Cudowska Dorota
108
j.polski
Cecha Agnieszka
108
matemat.
Cudowska Dorota
108
matemat.
Cudowska Dorota
108
j.ang.2
Tórz Marta
108
j.ang.1
Filipiuk Agnieszka
206
4.
10.40 - 11.25
j.ang.1
Filipiuk Agnieszka
206
j.ang.2
Tórz Marta
200
hist i społ.
Popławska Justyna
108
j.ang.1
Filipiuk Agnieszka
201
j.ang.2
Tórz Marta
200
j.ang.1
Filipiuk Agnieszka
01
j.ang.2
Tórz Marta
200
j.ang.1
Filipiuk Agnieszka
206
j.ang.2
Tórz Marta
108
5.
11.40 - 12.25
wf dz
Zaremba Anna
wf ch
Gubała Zdzisł±w
gimn
geog.A
Buda Dorota
207
infor. IR
Zdunko Anna
210
geog.A
Buda Dorota
108
przyroda IR
Pietrow Irena
207
j.ros.
Górska Jolanta
111
j.fran.
Hanc Elżbieta
02a
hist i społ.
Popławska Justyna
110
6.
12.35 - 13.20
wf ch
Gubała Zdzisł±w
gimn
wf dz
Zaremba Anna
geog.A
Buda Dorota
207
infor. IR
Zdunko Anna
210
geog.A
Buda Dorota
108
przyroda IR
Pietrow Irena
207
podst.robot.IR
Zdunko Anna
210
j.polski
Cecha Agnieszka
110
7.
13.25 - 14.10
rel. k
Kozłowski Maciej
108
j.ang.2
Tórz Marta
200
j.ang.1
Filipiuk Agnieszka
207
j.fran.
Hanc Elżbieta
02a
j.ros.
Górska Jolanta
111
graf.komp.IR
Zdunko Anna
210
rel. p
Sulima Darek
111
8.
14.15 - 15.00
rel. k
Kozłowski Maciej
108
rys.ar.
D±browska Maria
207
wf ch
Gubała Zdzisł±w
gimn
wf dz
Zaremba Anna
ko2
  rel. p
Sulima Darek
111
9.
15.05 - 15.50
  rys.pe
D±browska Maria
207
     
10.
15.55 - 16.40
         
11.
16.45 - 17.30
         
12.
17.35 - 18.20
         
Poniżej tabeli ...